VMŠ SS Ćuprija

VMŠ SS Ćuprija

Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji Akreditovana državna visokoškolska ustanova koja obrazuje medicinsko osoblje OPIS: Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji je akreditovana državna škola osnovana 1998. godine kao Viša medicinska škola....